Przenośny analizator gazów Horiba PG-350 P-AMS

Numer aukcji: 203368

Do końca: 9 dni 7 godzin (2022-07-13 09:00:00)

Dane przedmiotu:

Rok produkcji: 2020
Nr seryjny: 4705/2127763

Opis przedmiotu aukcji:

Przenośny analizator gazów Horiba PG-350 P-AMS
– NOx (CLD - chemiluminescencja) 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 2500 ppm (7 zakresów)
– SO2 (NDIR – absorpcja w podczerwieni) 50 / 100 / 200 / 500 ppm (4 zakresy)
– lub (NDIR – absorpcja w podczerwieni) 200 / 500 / 1000 / 3000 ppm (4 zakresy)
– CO (NDIR - absorpcja w podczerwieni) 60 / 100 / 200 / 500 / 1000 ppm (5 zakresów)
– lub (NDIR - absorpcja w podczerwieni) 200 / 500 /1000 / 2000 / 5000 ppm (5 zakresów)
– CO2 (NDIR - absorpcja w podczerwieni) 10 / 20 / 30 %obj. (3 zakresy)
– O2 (PMD - det. paramagnetyczny) 10 / 25 %obj. (2 zakresy)
Zastosowano w nim metody detekcji gazów takie, jakie wykorzystuje się w stacjonarnych systemach ciągłych pomiarów emisji gazów. Osiągane parametry metrologiczne takie jak liniowość, dryft krótko- i długoterminowy, powtarzalność i inne są także na tym samym poziomie a czasami nawet lepsze. Na szczególnie podkreślenie zasługuje zastosowanie detektora chemiluminescencyjnego do pomiaru tlenków azotu. Posiada on wysoką czułość i duży zakres dynamiczny, dzięki temu przyrządy mogą posiadać zakresy pomiarowe od niskich (25 ppm to zakres najmniejszy, istotne np. w przypadku paliw gazowych lub instalacji DeNOX), aż do wysokich stężeń. Standardem jest także wbudowany konwerter NO2 --> NO, umożliwiający pomiary rzeczywistego stężenia sumy tlenków azotu (a nie przeliczanego za pomocą stałego współczynnika, jak to często ma miejsce w analizatorach o uproszczonej budowie i przez to tańszych). Dwa zestawy zakresów pomiarowych dla CO i SO2 umożliwiają pomiary w szerokim zakresie stężeń. Analizator PG-350 zawiera wewnątrz obudowy wszystkie elementy toru przygotowania próbki (filtry, pompa, chłodnica Peltiera, zbiornik skroplin itp.) potrzebne do prowadzenia pomiarów w miejscach, gdzie nie ma konieczności stosowania gorącego toru próby. Niezbyt duża wydajność wbudowanego kondycjonera ogranicza obszar zastosowań do źródeł o stosunkowo niskiej wilgotności i temperaturze spalin. Jednak w każdym przypadku, także przy współpracy z zewnętrznym kondycjonerem próby stanowi on doskonałe zabezpieczenie analizatora przed przedostaniem się kondensatu do części detekcyjnej analizatora.

Cena:

152 000 PLNnetto
Prowizja za udział w aukcji 2%
Aukcja skierowana do podmiotów gospodarczych
Możliwe finansowanie
Negocjuj cenę

Opinia rzeczoznawcy:

OT

Sprzedający:

Idea Getin Leasing S.A.
Fabryczna 6
53-609 Wrocław

Miejsce przechowywania:

ul. Fabryczna 24, 55-080 Pietrzykowice, tel. + 48 71 77 88 950

Dlaczego Idea Getin Leasing?

Przenośny analizator gazów Horiba PG-350 P-AMS

152 000 PLNnetto
Negocjuj cenę
KUP TERAZ
Możliwe finansowanie